Age of Empires
Epoki
Stone Age
Tool Age
Bronze Age
Iron Age
Cywilizacje
Budynki
House
Barracks
Granary
Wall
Tower
Storage pit
Dock
Archery range
Stable
Farm
Market
Government center
Temple
Town center
Siege workshop
Academy
Wonder
Jednostki
Bowman
Improved Bowman
Composite Bowman
Chariot Archer
Elephant Archer
Horse Archer
Heavy Horse Archer
Clubman
Axeman
Slinger
Short Swordsman
Broad Swordsman
Long Swordsman
Legion
Hoplite
Phalanx
Centurion
Scout
Chariot
Cavalry
Camel Rider
Heavy Cavalry
Cataphract
Scythe Chariot
War Elephant
Armored Elephant
Stone Thrower
Catapult
Heavy Catapult
Ballista
Helepolis
Priest
Villager
Scout Ship
War Galley
Fire Galley
Trireme
Catapult Trireme
Juggernaught
Fishing Boat
Fishing Ship
Trade Boat
Merchant Ship
Light Transport
Heavy Transport


  Nasi przyjaciele
Humor Dowcipy
Kotki

Town center (centrum miasta)  

Po chłopów udajemy się tutaj.

Tu również można znosić wszystko co urąbią, wyhodują, nazbierają czy wypatroszą chłopi (oprócz ryb :-).

W centum dokonamy przejścia do następnej epoki.

---200koszt
Stone Age
storagepit

Villager
Advance to Tool Age
Tool Age
storagepit

Villager
Advance to Bronze Age
Bronze Age
storagepit

Villager
Advance to Iron Age
Iron Age
storagepit

Villager
góra ^^