Age of Empires
Epoki
Stone Age
Tool Age
Bronze Age
Iron Age
Cywilizacje
Budynki
House
Barracks
Granary
Wall
Tower
Storage pit
Dock
Archery range
Stable
Farm
Market
Government center
Temple
Town center
Siege workshop
Academy
Wonder
Jednostki
Bowman
Improved Bowman
Composite Bowman
Chariot Archer
Elephant Archer
Horse Archer
Heavy Horse Archer
Clubman
Axeman
Slinger
Short Swordsman
Broad Swordsman
Long Swordsman
Legion
Hoplite
Phalanx
Centurion
Scout
Chariot
Cavalry
Camel Rider
Heavy Cavalry
Cataphract
Scythe Chariot
War Elephant
Armored Elephant
Stone Thrower
Catapult
Heavy Catapult
Ballista
Helepolis
Priest
Villager
Scout Ship
War Galley
Fire Galley
Trireme
Catapult Trireme
Juggernaught
Fishing Boat
Fishing Ship
Trade Boat
Merchant Ship
Light Transport
Heavy Transport


  Nasi przyjaciele
Humor Dowcipy
Kotki

Storage pit (skład)  

Drewno urąbane przez chłopów, złoto, kamienie oraz mięsko ze zwierzątek (słoń, aligator, gazela, lew) chłopy znoszą właśnie tu.

Ulepszanie broni i tarcz również tu.

---120koszt
Stone Age
storagepit

Tool Age
storagepit

Research Tool Working
Research Leather Armor Infantry
Research Leather Armor Archer
Research Leather Armor Cavalory
Research Bronze Shield Missile Weapons
Bronze Age
storagepit

Research Metal Working
Research Scale Armor Infantry
Research Scale Armor Archer
Research Scale Armor Cavalory
Research Iron Schield Missile Weapons
Iron Age
storagepit

Research Metallurgy
Research Chain Mail Infantry
Research Chain Mail Archer
Research Chain Mail Cavalory
Research Tower Shield
góra ^^