Age of Empires
Epoki
Stone Age
Tool Age
Bronze Age
Iron Age
Cywilizacje
Budynki
House
Barracks
Granary
Wall
Tower
Storage pit
Dock
Archery range
Stable
Farm
Market
Government center
Temple
Town center
Siege workshop
Academy
Wonder
Jednostki
Bowman
Improved Bowman
Composite Bowman
Chariot Archer
Elephant Archer
Horse Archer
Heavy Horse Archer
Clubman
Axeman
Slinger
Short Swordsman
Broad Swordsman
Long Swordsman
Legion
Hoplite
Phalanx
Centurion
Scout
Chariot
Cavalry
Camel Rider
Heavy Cavalry
Cataphract
Scythe Chariot
War Elephant
Armored Elephant
Stone Thrower
Catapult
Heavy Catapult
Ballista
Helepolis
Priest
Villager
Scout Ship
War Galley
Fire Galley
Trireme
Catapult Trireme
Juggernaught
Fishing Boat
Fishing Ship
Trade Boat
Merchant Ship
Light Transport
Heavy Transport


  Nasi przyjaciele
Humor Dowcipy
Kotki

Bronze Age  
house
więcej »
House (domek)

Niczego z niego uzyskać nie można, jednak jest potrzebny aby tworzone jednostki miały gdzie mieszkać (choć nigdy tam nie przebywają :-)

Każdy domek to 4 miejsca dla jednostek.

Barracks
więcej »
Barracks (koszary)

Z koszar uzyskamy wszelkie jednostki machające maczugami, toporami i innymi obuchowo-rzeźnickimi zabijaczami.

granary
więcej »
Granary (spichlerz)

Tu znosimy jagody uzbierane przez naszych chłopków oraz jedzonko z farm.

Wieżyczki i mury załatwiamy sobie własnie w spichlerzu (ciekawe czemu akurat tu? :-).


więcej »
Wall (mur)

Aby móc go zacząć budować, musimy się przejść do Grannary i tam go "wynaleźć".

Jego przeznaczenie chyba jest oczywiste.


więcej »
Tower (wieża)

Aby móc zacząć je stawiać, musimy się przejść do Grannary i tam je "wynaleźć".

Przeznaczenie oczywiście defensywne.

storage pit
więcej »
Storage pit (skład)

Drewno urąbane przez chłopów, złoto, kamienie oraz mięsko ze zwierzątek (słoń, aligator, gazela, lew) chłopy znoszą właśnie tu.

Ulepszanie broni i tarcz również tu.

dock
więcej »
Dock (dok, basen portowy)

Stąd pochodzą wszelkie jednostki pływające. Tu również dokonamy ich ulepszenia.

Tu również są zwożone (spływane? :-) rybki przez statki rybackie.


więcej »
Archery range (łucznictwo)

Wszelkie jednostki używające łuków i strzał pochodzą stąd.


więcej »
Stable (stajnia)

Jednostki poruszające się na wierzchowcach ale nie strzelające pochodzą ze stajni.


więcej »
Farm (farma)

Służy wyłącznie do zdobywania jedzonka. Musi być "obsługiwana" przez chłopa.


więcej »
Market (targowisko)

Tu dokonujemy wszelkiego rodzaju udoskonaleń (m.in. farm, siekier, znoszenia złota i kamieni).


więcej »
Government center (siedziba władz?)

Tu osiągamy różnorakie udoskonalenia: krótszy czas wznoszenia budynków, zwiększenie zasięgu ciężkich jednostek, zwiększanie wytrzymałości budynków itp.


więcej »
Temple (świątynia)

Stąd pochodzą kapłani, których głównymi zadaniami jest: leczenie własnych jednostek (w tym katapult, phiii :-) oraz "nawracanie" obcych jednostek, po czym stają się one naszymi (moje ulubione zajęcie :-)

town center
więcej »
Town center (centrum miasta)

Po chłopów udajemy się tutaj.

Tu również można znosić wszystko co urąbią, wyhodują, nazbierają czy wypatroszą chłopi (oprócz ryb :-).

W centum dokonamy przejścia do następnej epoki.


więcej »
Siege workshop (warsztat broni oblężniczej)

Tu twożymy i udoskonalamy katapulty oraz balisty.


więcej »
Academy (akademia)

Tu tworzymy ciężkie jedonstki krocząco-kłujące :-)

góra ^^