Age of Empires
Epoki
Stone Age
Tool Age
Bronze Age
Iron Age
Cywilizacje
Budynki
House
Barracks
Granary
Wall
Tower
Storage pit
Dock
Archery range
Stable
Farm
Market
Government center
Temple
Town center
Siege workshop
Academy
Wonder
Jednostki
Bowman
Improved Bowman
Composite Bowman
Chariot Archer
Elephant Archer
Horse Archer
Heavy Horse Archer
Clubman
Axeman
Slinger
Short Swordsman
Broad Swordsman
Long Swordsman
Legion
Hoplite
Phalanx
Centurion
Scout
Chariot
Cavalry
Camel Rider
Heavy Cavalry
Cataphract
Scythe Chariot
War Elephant
Armored Elephant
Stone Thrower
Catapult
Heavy Catapult
Ballista
Helepolis
Priest
Villager
Scout Ship
War Galley
Fire Galley
Trireme
Catapult Trireme
Juggernaught
Fishing Boat
Fishing Ship
Trade Boat
Merchant Ship
Light Transport
Heavy Transport


  Nasi przyjaciele
Humor Dowcipy
Kotki

Budynki  

Każdy budynek ma swoje przeznaczenie i dzięki każdemu możemy poszerzyć nasze możliwości. Jednym z warunków przejścia do następnej epoki, jest wybudowanie 2 nowych budynków z epoki w której właśnie jesteśmy.

Budynki mogą zmianiać swój wygląd po przejściu do następnej epoki. Poszczególne nacje posiadają również swoje wersje budynków w tych samych epokach.

Stone Age »  

house barracks granary storagepit dock town center

Tool Age »  

house barracks granary wall tower storagepit dock
archeryrange stable farm market town center

Bronze Age »  

house barracks granary wall tower storagepit dock archeryrange
stable farm market governmentcenter temple towncenter siegeworkshop academy

Iron Age »  

house barracks granary wall tower storagepit dock
archeryrange stable farm market governmentcenter temple towncenter
siegeworkshop academy wonder
góra ^^