Age of Empires
Epoki
Stone Age
Tool Age
Bronze Age
Iron Age
Cywilizacje
Budynki
House
Barracks
Granary
Wall
Tower
Storage pit
Dock
Archery range
Stable
Farm
Market
Government center
Temple
Town center
Siege workshop
Academy
Wonder
Jednostki
Bowman
Improved Bowman
Composite Bowman
Chariot Archer
Elephant Archer
Horse Archer
Heavy Horse Archer
Clubman
Axeman
Slinger
Short Swordsman
Broad Swordsman
Long Swordsman
Legion
Hoplite
Phalanx
Centurion
Scout
Chariot
Cavalry
Camel Rider
Heavy Cavalry
Cataphract
Scythe Chariot
War Elephant
Armored Elephant
Stone Thrower
Catapult
Heavy Catapult
Ballista
Helepolis
Priest
Villager
Scout Ship
War Galley
Fire Galley
Trireme
Catapult Trireme
Juggernaught
Fishing Boat
Fishing Ship
Trade Boat
Merchant Ship
Light Transport
Heavy Transport


  Nasi przyjaciele
Humor Dowcipy
Kotki

Cywilizacje  
Egyptian Babylonian Greek Asiatic Roman
» Assyria
» Egypt
» Sumeria
» Babylonia
» Hittite
» Persia
» Greek
» Minoan
» Phoenicia
» Choson
» Shang
» Yamato
» Carthage
» Macedonia
» Palmyra
» Rome

Cywilizacja Atrybuty
Assyrian
Asyryjczycy
 • +40% do częstotliwości strzału łuczników
 • +30% do szybkości Wieśniaków
Babylonian
Babilończycy
 • 2x wytrzymalsze Mury i Wieże
 • 30% szybsza regeneracja Kapłanów
 • 30% szybsze wydobycie kamienia
Carthaginian
Kartagińczycy
 • 30% szybsze Transportowce
 • +25% do ataku Galer Ogniowych
 • +25% do wytrzymałości jednostek z Academy i Słoni
Choson
Koreańczycy
 • +80 punktów wytrzymałości Legion i Long Swordsman'a
 • +2 punkty do zasięgu Wież
 • 30% tańsi Kapłani
Egyptian
Egipcjanie
 • 20% większe wydobycie złota
 • +30% do wytrzymałości Chariot, Scythe Chariot, and Chariot Archer
 • +3 punkty do zasięgu nawracania przez Kapłanów (Priest)
Greek
Grecy
 • 30% szybsi Hoplite, Phalanx i Centurion
 • 30% szybsze okręty wojenne
Hittite
Hetyci
 • 2x większa wytrzymałość wszystkich rodzajów katapult
 • +1 punkt do ataku przez łuczników
 • +4 punkty do zasięgu okrętów wojennych (oprócz Fire Galley)
Macedonian
Macedończycy
 • +2 do obrony przeciwko łucznikom dla Slinger, Ballista, Helepolis, missile weapons
 • +2 kwadraty do pola widzenia dla walczących wręcz
 • 50% tańsze jednostki z Warsztatu (Workshop)
 • 4x większa odporność na konwersję przez Kapłanów (Priest)
Minoan
Minojczycy
 • 30% tańsze statki i okręty
 • +2 punkty do zasięgu Composite Bowman
 • 25% większa produkcja farm
Palmyran
Palmiryjczycy
 • brak daniny podczas przekazywania surowców innemu graczowi (standardowo 25%)
 • handel dostarcza podwójną ilość złota
 • 50% drożsi Wieśniacy, +1 punkt obrony oraz 20% szybciej pracują
 • 25% szybsi jeźdźcy na wielbłądach
Persian
Persowie
 • 30% więcej surowców z polowania
 • 50% szybsze War Elephant, Armored Elephant i Elephant Archer
 • +50% do szybkostrzelności Trireme
Phoenician
Fenicjanie
 • 25% tańsze War Elephant, Armored Elephant i Elephant Archer
 • 30% większa produktywność wycinania drzew
 • +65% szybkostrzelności Catapult Trireme i Juggernaught
Roman
Rzymianie
 • 15% tańsze budynki (oprócz Wieży [Towers], Muru [Wall] i Cudu Świata [Wonder])
 • 50% tańsze Wieżyczki (Tower)
 • +33% do ataku Swordsman'a
Shang
Szangowie
 • 30% tańsi Wieśniacy
 • 2x większa wytrzymałość Muruów
Sumerian
Sumeryjczycy
 • +15 punktów życia dla Wieśniaka
 • +50% do częstotliwości strzału Stone Thrower, Catapult i Heavy Catapult
 • 2x większ produkcja na farmie
Yamato
Japończycy
 • 25% tańsze Horse archers, Scout, Cavalry, Heavy Cavalry i Cataphract
 • +30% do szybkości Wieśniaka
 • +30% wytrzymałości statków i okrętów
góra ^^