Age of Empires
Epoki
Stone Age
Tool Age
Bronze Age
Iron Age
Cywilizacje
Budynki
House
Barracks
Granary
Wall
Tower
Storage pit
Dock
Archery range
Stable
Farm
Market
Government center
Temple
Town center
Siege workshop
Academy
Wonder
Jednostki
Bowman
Improved Bowman
Composite Bowman
Chariot Archer
Elephant Archer
Horse Archer
Heavy Horse Archer
Clubman
Axeman
Slinger
Short Swordsman
Broad Swordsman
Long Swordsman
Legion
Hoplite
Phalanx
Centurion
Scout
Chariot
Cavalry
Camel Rider
Heavy Cavalry
Cataphract
Scythe Chariot
War Elephant
Armored Elephant
Stone Thrower
Catapult
Heavy Catapult
Ballista
Helepolis
Priest
Villager
Scout Ship
War Galley
Fire Galley
Trireme
Catapult Trireme
Juggernaught
Fishing Boat
Fishing Ship
Trade Boat
Merchant Ship
Light Transport
Heavy Transport


  Nasi przyjaciele
Humor Dowcipy
Kotki

Dock (dok, basen portowy)  

Stąd pochodzą wszelkie jednostki pływające. Tu również dokonamy ich ulepszenia.

Tu również są zwożone (spływane? :-) rybki przez statki rybackie.

---100koszt
Stone Age
dock

Fishing Boat
Trade Boat
Tool Age
dock

Fishing Boat
Trade Boat
Light Transport
Scout Ship
Bronze Age
dock

Fishing BoatUpgrade to Fishing ShipFishing Ship
Trade BoatUpgrade to Merchant ShipMerchant Ship
Light Transport
Scout ShipUpgrade to War GalleyGalley
Iron Age
dock

Fishing Ship
Merchant Ship
Light TransportUpgrade to Heavy TransportHeavy Transport
GalleyUpgrade to TriremeTrireme
Research Catapult TriremeCatapult TriremeUpgrade to Juggernaught
góra ^^